„Stan adwokacki jest równie dawny jak sąd, równie szlachetny, jak cnota, równie potrzebny, jak sprawiedliwość... Podczas gdy najznamienitsze zawody są najbardziej zależne, on jeden pośród wszystkich innych, trwa przy swojej szczęśliwej i niewzruszalnej niezawisłości.”

- Henri Francois d Aguesseau

 

Strona główna


Doświadczenie zdobyte przez Kancelarię w ramach obsługi jednostek samorządu terytorialnego (gmin), a także wielu podmiotów gospodarczych, pozwala służyć Państwu profesjonalną i wszechstronną pomocą prawną.

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Na życzenie Klienta możliwe jest świadczenie pomocy prawnej w jego siedzibie.

Adwokaci świadczący usługi w Kancelarii, a także adwokaci współpracujący z Kancelarią jako członkowie Adwokatury Polskiej zobowiązani są do działania w zgodzie najwyższymi wzorcami ustanowionymi przez Naczelną Radę Adwokacką w kodeksie etyki adwokackiej, w tym do zachowania bezwzględnej tajemnicy adwokackiej.